BSC6 ArtBar

  • Date 04/01/2004
  • Projecttype       : studie TU Bsc6 (eindproject)
  • Projectduur     : kwartaal scriptie / kwartaal ontwerp
  • Resultaat           : onderzoek 9,5 & architectuur 9
  • Techniek            : Maya / Photoshop / CAD / krijt

Beschrijving
  • Dit project was mijn eindproject van de Bachelor opleiding. De opdracht betrof om een hybride gebouw te ontwerpen zonder ontwerplocatie en met een maximale grootte van 100m2. Na het gereedkomen van het ontwerp moest ik deze gaan inpassen op een eigen gekozen locatie in Rotterdam. Het ontwerpproces liep parallel aan mijn scriptie waarin ik de betekenissen en verschillen beschreef tussen hybride en multifunctionele gebouwen. Via mijn scriptie ben ik me gaan verdiepen in gebouwen waarbij 2 totaal verschillende gebouwfuncties een hybride gebouw kunnen vormen. Hiervoor onderzocht ik, middels ontwerpend onderzoek, eerst hoe een gebouw van 10 x 10 meter kan worden ingevuld met 2 uiteenlopende functies. Daarna ben ik gaan onderzoeken hoe de scheidende wanden tussen de 2 functies op hybride wijze kan worden gebruikt.
  • Voor het ontwerp had ik gekozen om een kunst gallerij rondom een café te situeren over twee verdiepingen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor maximale visuele interactie tussen de 2 functies. De scheidende wand is het hybride element en kan onder andere worden gebruikt voor projecties die aan weerszijde te aanschouwen is. Ook zijn er bijvoorbeeld tafelbladen door de wanden gestoken. Aan de ene zijde dient de tafel als display voor kunst en aan de andere zijde kunnen bezoekers zitten en gebruik maken van de horeca. Het gebouw plaatste ik op het smalste kaveldeel van Rotterdam Blaak en waar veel voetgangers langslopen.