Onderzoek & ontwerp – centraliseren bedrijfslocaties

  • Date 10/04/2018
  • Client -
  • Projecttype       : onderzoek inrichting
  • Resultaat           : afgerond
  • Software            : Revit + CAD

Beschrijving Een ontwerpend onderzoek om na te gaan of enkele verspreide kantoorvestigingen kunnen worden samengebracht op één nieuwe en gezamenlijke kantoor- en terreinlocatie. Een deel van het kantooroppervlak betreft nieuwbouw en welk op het nieuwe terrein wordt geplaatst. Het kantooroppervlak, voor administratieve werkzaamheden, moet worden gehuisvestigd in een bestaand torencomplex aan de andere zijde van de straat. Ik heb twee concept ontwerpvarianten voor het terrein met nieuwbouw voorgesteld. Daarnaast heb ik een ontwerpend onderzoek hoe een verdieping van het torencomplex kan worden ingevuld met nieuwe ruimtes en werkplekken. In dit ontwerp heb ik rekening gehouden met ruimtes om de creativiteit van de werknemers te verhogen en om plekken te creëren waar de werknemers kunnen terugtrekken.